Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Neonatolog Dr Marek Nowiczewski

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Lekarskiego, Akademia Medyczna w Łodzi – 1990r.
II stopień specjalizacji w zakresie pediatrii (2003r.)

Przebieg pracy zawodowej
• Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
• Neonatal Intensive Care Unit Szpitala Uniwersyteckiego Univerisiy of Louisville, Kentucky USA
• kierownik zespołów wyjazdowych karetki specjalistycznej N Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
• starszy asystent Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Łodzi
• współpraca z Oddziałem Neonatologii WSzS im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu
• Oddział Neonatologii Centrum Medycznego im. dra L. Rydygiera w Łodzi
• współpraca z Oddziałem Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM w Warszawie
• od 2020 roku praca w Oddziale Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Ginekologiczno – Położniczego im. dra L. Rydygiera, USK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Praca naukowa i dydaktyczna
• tytuł doktora nauk medycznych w 2005 roku
• Grant Promotorski MNiSW „Przydatność wentylacji HFOV w leczeniu idiopatycznego zespołu zaburzeń oddychania u noworodków niedonoszonych”
• publikacje

Doskonalenie zawodowe
• kurs echokardiografii noworodkowej - POLKARD
• NLS - kurs resuscytacji noworodków
 
 
line