Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Neonatolog Dr Małgorzata Oziemska

Wykształcenie
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 2005r.
II stopień specjalizacji w zakresie pediatrii (2010r.)
II stopień specjalizacji w zakresie neonatologii (2013r.)

Przebieg pracy zawodowej
• USK nr. 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi – młodszy asystent Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
• ICZMP w Łodzi Zakład Diagnostyki Wad Wrodzonych – młodszy asystent, badania ultrasonograficzne, praca naukowa
• starszy asystent Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Szpitala im. Pirogowa w Łodzi
• starszy asystent Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Łodzi
• współpraca z Oddziałem Neonatologii WSzS im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu
• Oddział Neonatologii Centrum Medycznego im. dra L. Rydygiera w Łodzi
• od 2020 roku praca w Oddziale Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Ginekologiczno – Położniczego im. dra L. Rydygiera, USK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Praca naukowa i dydaktyczna
• tytuł doktora nauk medycznych
• publikacje

Doskonalenie zawodowe
• 2012 Ultrasound in Pediatrics -theoretical and practical course for the intermediate. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
• 2007 Diagnostyka ultrasonograficzna noworodka z małą masą ciała. Klinika Neonatologii Akademii Medycznej w Warszawie
• certyfikaty w zakresie ultrasonografii i echokardiografii w pediatrii i neonatologii
• NLS - kurs resuscytacji noworodków
 
 
line