Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Neonatolog Dr Krzysztof Truszkowski

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – 2002r.
II stopień specjalizacji w zakresie pediatrii (2009r.)
II stopień specjalizacji w zakresie neonatologii (2014r.)

Przebieg pracy zawodowej:
• asystent w Klinice Kardiologii Dziecięcej UM w Łodzi
• asystent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Działem Przyjęć USK Nr 4 w Łodzi
• asystent w Pracowni Echokardiografii Kliniki Kardiologii Dziecięcej UM w Łodzi
• p.o. Zastępcy Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Działem Przyjęć USK Nr 4 w Łodzi
• lekarz zespołu karetki N
• starszy asystent w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodków WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi
• starszy asystent Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Łodzi
• współpraca z Oddziałem Neonatologii WSzS im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu
• Oddział Neonatologii Centrum Medycznego im. dra L. Rydygiera w Łodzi
• współpraca z Oddziałem Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• od 2020 roku praca w Oddziale Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Ginekologiczno – Położniczego im. dra L. Rydygiera, USK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Praca naukowa i dydaktyczna
• tytuł doktora nauk medycznych w 2007r.
• publikacje

Doskonalenie zawodowe
• Centre Hospitalier Universitaire ‘Timone’, Marsylia, Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej (2004)
• Centre Hospitalier d’Avignon, oddział kardiologiczny (2002)
• Kurs ultrasonografii pediatrycznej – Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii (dr n. med. Wojciech Kosiak)
• NLS – kurs resuscytacji noworodków
• ALS – zaawansowany kurs resuscytacji

 
 
line