Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Neonatolog Dr Katarzyna Grzyl

Wykształcenie
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi – 2008r.
specjalizacja w zakresie pediatrii (2015r.)
specjalizacja w zakresie neonatologii (otwarcie 2016r.)

Przebieg pracy zawodowej
• Oddział Dziecięcy i Noworodkowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach
• asystent w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Kliniki Neonatologii Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi
• współpraca z Oddziałem Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Salve w Łodzi
• lekarz karetki specjalistycznej N Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
• współpraca z Oddziałem Neonatologii WSzS im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu
• Oddział Neonatologii Centrum Medycznego im. dra L. Rydygiera w Łodzi
• od 2020 roku praca w Oddziale Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Ginekologiczno – Położniczego im. dra L. Rydygiera, USK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Praca naukowa i dydaktyczna
• Międzynarodowy certyfikat Instruktora NLS z ramienia Europejskiej Rady Resuscytacji o nr F172-13-87658-05-27
• Współtworzenie standardów postępowania w Klinice Neonatologii WSSz. im. M. Pirogowa na temat: zakażeń GBS u matek oraz standardu użycia probiotyków u skrajnie niedojrzałych wcześniaków.
• publikacje

Doskonalenie zawodowe
• NLS - kurs resuscytacji noworodków
• Certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w Zamościu: „Ultrasonografia w pediatrii”
• USG – screening noworodkowy
• noworodkowy screening echolardiograficzny
• Zaawansowane Techniki Resuscytacyjne u osób Dorosłych. Advanced Life Support. -organizowane przez Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi
• Transfuzjologia Kliniczna – gospodarka krwią i jej składnikami, RCKiK w Łodzi
• Kurs przypominający resuscytacji i intubacji noworodka w ramach programu: „Poprawa Opieki nad noworodkiem noworodkiem województwie łódzkim.”.
 
 
line