Neonatologia

Spółka lekarzy neonatologów

Nasi klienci

neonatologia
Spółka Neonatologia w latach 2015-2018 realizowała usługi medyczne w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodkowej i Oddziale Noworodkowym Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Łodzi.
Od 2016 roku współpracujemy ze Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Na podstawie umowy kontraktowej świadczymy usługi w Oddziale Noworodkowym i Oddziale Patologii Noworodka sieradzkiego szpitala, który posiada 2 poziom referencyjności opieki neonatologicznej.
neonatologia
neonatologia
Na mocy podpisanej w 2017 roku umowy kontraktowej nasi udziałowcy rozpoczęli pracę w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi (dawny II Szpital Miejski im. Rydygiera), będącego pod zarządem spółki Centrum Medyczne im. Rydygiera sp. z o.o., której 100% udziały posiada miasto Łódź. Rozpoczęcie współpracy z Centrum Medycznym im. Rydygiera wiązało się z potrzebą gruntownej reorganizacji pracy oddziałów położniczych i noworodkowych szpitala. Szpital posiadał zakontraktowany 2 stopień opieki nad noworodkiem. Wdrożony przez lekarzy spółki Neonatologia program szkoleń personelu średniego, współpraca z WOŚP w celu unowocześnienia wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz tworzenie procedur medycznych pozwoliły podnieść jakość usług medycznych i w pełni realizować umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W 2020 roku Szpital Ginekologiczno-Położniczy został włączony w struktury Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i przyjął nazwę Uniwersyteckie Centrum Ginekologiczno-Położnicze im. Dr. Ludwika Rydygiera. W ten
 
 
line